BigFits® นโยบายหลังการขาย

 • ทางร้านไม่รับซ่อมหรือเคลมสินค้าจากที่อื่น หรือสินค้าเลียนแบบทุกกรณี
 • สินค้าที่ส่งประกันตามเงินไข ทุกชิ้นจะต้องส่งสติกเกอร์ประกัน บนซองหรือผลิตภัณฑ์ มาด้วยทุกครั้ง
 • สินค้า Electronics และไอที ทันทีที่คุณสั่งทีมงานจะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันโดยอัตโนมัติ สามารถส่งได้ โดยสติกเกอร์ ประกันจะต้องไม่ติดขาด โดยเงื่อนไขรับประกัน และระยะเวลา จะระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์สินค้า
 • รับประกัน กรณีสินค้า it ที่รับประกัน 1 หรือยู่ในช่วงประกันแต่มีการเปลี่ยนเจ้าของสินค้า โดยการนำส่งจะต้องส่งพร้อมเอกสารประกันเพื่อยืนยันสิทธิ์ประกันด้วย
 • สินค้าทุกชิ้น หากตรวจสอบพบว่า เป็นสินค้าเลียนแบบ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. รับประกันกรณี การจัดส่งสินค้าผิด สี หรือสินค้าที่ได้รับชำรุด จากทางร้าน/จากกระบวนการผลิต
  2. ความชำรุดที่เกิดจากการใช้งารผิดประเภท เช่น ดัด งัด แงะ แกะ ตัด ดัดแปลง ทุกกรณีจะถือประกันสิ้นสุดทันที
  3. สินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่สัมผัสร่างกาย เช่น ArmBand สายรัดแขน, กระเป๋าคาดเอว มีเงื่อนไขในการประกันเพิ่มจากสินค้า ทั่วไปดังนี้ดังนี้
  • ผ่านการใช้งาน มาแล้ว
  • สินค้าเปื้อนสี เปื้อนหมึกปากกา จากการใช้งาน

 

การส่งสินค้าตามเงื่อนไขประกัน

 • ติดต่อกับทีมงานผ่าน ช่องความเฟสบุค หรือ line เพื่อแจ้งปัญหาที่พบ